BIENVENI sou www.attentejc2030.com


Jezi ap vini byento!!!!!! Chèche konnen isit la

prèv biblik pou retounen li byento

sommaire

LIMYÈ NAN FÈNWA


L

…sèlman vrè relijyon ki mennen nan lavi etènèl…

                      Li epi telechaje

      Tout lang sit entènèt

languages haitian2

"Prepare w pou w rankontre Bondye w la"

Bib la - Amòs 4:12