baga gara www.attendjc2030.com tti dhuftan

Yesuus yeroo dhiyootti dhufaa jira!!!!!!! As irraa argattu

Yeroo Dhiyootti Deebi'uu Isaatiif Ragaa Macaafa Qulqulluu

sommaire

IFAA DUKKANA KEESSATTI

...amantaan dhugaa qofatu jireenya bara baraatti nama geessa...

                    Dubbisaa buufadhaa

Afaanota marsariitii hunda


languages oromo2

"Waaqa kee wajjin wal arguuf qophaa'i" Macaafa Qulqulluu - Amos 4:12