MAKANYANYA kune www.attentejc2030.com

Jesu arikuuya!!!!!!! Tsvaga pano

umboo hwebhaibheri hwekudzoka kwake pedyo

sommaire

CHIEDZA MURIMA

... chitendero chechokwadi chete chinotungamirira kuupenyu husingaperi ...

            Verenga uye dhawunirodha

Mitauro yese yepawebhusaiti


languages shona2

“Gadzirira kusangana naMwari wako.”— Amosi 4:12